• صفحه اصلی
  • » وعده مجدد دیدار نمایندگان از زندان رجایی شهر و چند یادآوری...

» بازدید از زندان

وعده مجدد دیدار نمایندگان از زندان رجایی شهر و چند یادآوری

متاسفانه بازدید سال گذشته تعدادی از نمایندگان از زندان اوین، برخی گزارش ها و ادعاهای کذب آنها را در ارتباط با گزارش این بازدید و وضعیت زندانیان سیاسی به خصوص در بند 350 اوین به همراه داشت که اعتراض زندانیان سیاسی را نیز برانگیخت.

نمایندگان مجلس به اوین و رجایی شهر نرفتند

در حالی که قرار بود امروز نمایندگان مجلس از زندان اوین و رجایی شهر دیدن کنند، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از به تأخیر افتادن بازدید اعضای کمیسیون متبوعش از زندان‌های اوین و رجایی‌شهر خبر داد.