• صفحه اصلی
  • » نمایندگان چه زمانی به زندان رجایی شهر و قزلحصار می روند؟!...

» بازدید از زندانها

نمایندگان چه زمانی به زندان رجایی شهر و قزلحصار می روند؟!

سال گذشته پیش از بازدید نمایندگان مجلس از اوین، مسئولان زندان در روز بازدید برنامه غذایی هفتگی خود را تغییر دادند و ناهار این روز را با کیفیتی خوب و متفاوت تهیه کردند. این بازدید پس از آن صورت گرفت که قوه قضاییه با بازدید احمدی نژاد از زندان اوین مخالفت کرد.

نامه فخرالسادات محتشمی پور به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس: اگر صداقت ندارید، سکوت کنید

مسر مصطفی تاجزاده در این نامه با طرح سوالاتی نسبت به هتل خواندن زندان اوین در گزارش بازدید اعتراض کرده و از اعضای کمیسیون خواسته است تا اگر نمیتوانند صادقانه گزارش دهند لااقل سکوت کنند.

لغو بازدید نمایندگان از زندان ها با یک پیامک جعلی

هر چند نمایندگان مجلس بهانه هایی برای عدم دیدار خود از زندان های اوین و رجایی شهر ارائه کردند، اما روز گذشته یک پیامک مانع این دیدار شده بود.