• صفحه اصلی
  • » چرا مسئولان زندان‌ها تناقض‌گویی می‌کنند...

» بازجویی

چرا مسئولان زندان‌ها تناقض‌گویی می‌کنند

اگر آنطور که رییس سازمان زندانها در مصاحبه ای مدعی شده، نامه هایی همچون درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب را زندانی ها از داخل زندان ننوشته اند و این نامه ها و بیانیه ها در دوران مرخصی نوشته شده، و اگر ادعا می کنند که امکان بیرون آمدن نامه ای از داخل زندان وجود ندارد، معنای این فشارها و بازجویی ها و تهدیدها و تبعیدها چیست؟

مامورها خطاب به جلایی پور: با سید حسن محکم برخورد کردیم شما که جای خود دارید

این پنج نفر بدون اجازه و با وحشی‌گری و بی‌ادبی وارد خانه‌ای می‌شوند که در آن زنان حجابی به سر نداشتند و به خود اجازه دادند که وارد تک تک اتاق‌های خانه من‌جمله اتاق خواب پدر محمدرضا شوند و حتی جیب‌های لباس‌های مادر او و زیر و روی تخت خواب‌شان را هم تفتیش کنند! این اتفاق در حالی افتاده که پدر محمدرضا فریاد می‌زده این‌جا خانه سه شهید است… هیچ می‌فهمید چه می‌کنید؟ اگر کاری با خود من دارید مرا ببرید. به خانه‌ام به اتاق خواب‌ام چه کار دارید؟ از روح شهدا خجالت بکشید. یکی از ماموران در همین لحظه می‌گوید ما وقتی با نوه امام محکم برخورد کردیم شما دیگر جای خود دارید. یکی از این نیروها سیدحسن را “نانجیب” می‌خواند و در مقابل آشفتگی پدر محمدرضا که می‌گوید حرف دهنتان را بفهمید، ما هر چه داریم از امام داریم می‌گویند خیالتان راحت! احمدی نژاد دور سوم هم رئیس جمهور خواهد شد