• صفحه اصلی
  • » نابودی صنعت 6 هزار ساله کرمان بازار مسگرها در قبضه چین و پاکستان!...

» بازار چین

نابودی صنعت 6 هزار ساله کرمان بازار مسگرها در قبضه چین و پاکستان!

” بازار مسگران که یادگاری از دوران صفویه است، امروز به دست دلالان چینی و پاکستانی افتاده است و صنعت سنتی کرمان در خطر جدی قرار گرفته است. “