• صفحه اصلی
  • » سبزهای گمنام / رجبعلی (بابک) داشاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد...

» بابک داشاب

سبزهای گمنام / رجبعلی (بابک) داشاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد

وی که در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شده بود با یک سال کاهش حکم، هم اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می برد.