» ایمایان

از وبلاگ ها/ بازی با آتش سبز

درباره‌ی درگیری فرزندان موسوی و رهنورد با مأمور، الآن وقت امتحان است. اگر دولت و مردم به وظیفه‌ی خود عمل نکنند، کام بخش تاریک حاکمیّت برآورده می‌شود و گرنه در صورت نشان‌دادن واکنش لازم، این عمل به تحریک جنبش سبز و بازسازی آن می‌انجامد.