• صفحه اصلی
  • » پروتستان ها و کاتولیک ها درگیر شدند، 26 پلیس زخمی شد...

» ایرلند

پروتستان ها و کاتولیک ها درگیر شدند، 26 پلیس زخمی شد

پروتستان ها می‌خواهند که ایرلند شمالی همچنان بخشی از بریتانیا باشد اما کاتولیک ها طرفدار استقلال از بریتانیا و تشکیل یک ایرلند متحد (با ایرلند جنوبی) هستند.

پلیس با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش سعی کرد افرادی را که آجر و بطری پرتاب می‌کردند و خودروها را آتش می‌زدند، متفرق کند.