• صفحه اصلی
  • » یک دیدار 40 دقیقه ای پس از 8 سال تاخیر؛ اولاندا چه نوشت؟...

» ایران و فرانسه

یک دیدار 40 دقیقه ای پس از 8 سال تاخیر؛ اولاندا چه نوشت؟

آخرین ملاقات میان رئیس جمهور ایران و فرانسه به سال 2005 باز می گردد. در آن سال محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران با ژاک شیراک، رئیس جمهور پیشین فرانسه دیدار و گفتگو کرد.