• صفحه اصلی
  • » سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، در سایه تنش با ترکیه...

» ایران و عراق

سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، در سایه تنش با ترکیه

نوری مالکی، نخست وزیر عراق، روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، وارد تهران شد. خبرگزاری های دولتی گزارش دادند که این سفر در راستای اراده تهران و بغداد برای توسعه و تقویت روابط دو کشور و رایزنی درباره تحولات منطقه انجام می‌شود. اما به نظر می رسد این سفر با هدف تغییر مواضع و پیگیری سیاست های جدیدی در منطقه انجام شده است.

ایران جایگاه اولیه خود را در بازار عراق از دست داده است

متاسفانه مدتی است که بازار عراق توسط کشور چین و ترکیه تسخیرشده و ایران جایگاه اولیه خود را درحفظ بازار این کشور از دست داده است.

عراق: منتظر ترسیم مرزهای آبی با ایران هستیم

پس از سقوط صدام تاکنون مقامات عراقی بارها خواستار تجدیدنظر ایران در مرزهای آبی خود با این کشور شدند که با مخالفت جدی تهران روبه رو شد.