• صفحه اصلی
  • » آیا ایران به مستعمره روسیه تبدیل شده است...

» ایران و روسیه

آیا ایران به مستعمره روسیه تبدیل شده است

روسها در مقابل تمامی امتیازاتی که از ایران گرفته اند حتی حاضر نیستند که پول نفت ایران را پرداخت کنند. ماجرا آنجایی جالب می‌شود که وزیر انرژی روسیه در شهر سوشی ژاپن روبه روی خبرنگاران می‌نشیند و می‌گوید پول نفت ایران را نیمی نقد و نیم دیگر را به صورت کالا و خدمات به ایرانی‌ها خواهیم داد.

دیدار روحانی با پوتین؛ رایزنی برای حل مشکل سوریه

ابتکار مسکو در زمینه حل بحران سوریه و نیز قدم هایی که دولت روسیه در این زمینه برداشته، امیدی را بوجود آورد که از یک جنگ جدید جلوگیری شود.