• صفحه اصلی
  • » امید است با تغییر نگرش به مقوله امنیت، شاهدتکرار چنین حوادثی نباشیم...

» انفجار خرم آباد

امید است با تغییر نگرش به مقوله امنیت، شاهدتکرار چنین حوادثی نباشیم

حفظ جان و تامین امنیت شهروندان جمهوری اسلامی از وظایف نهادهای امنیتی و انتظامی است که گویا متاسفانه به جای پرداختن به وظایف خویش و جلوگیری از وقوع حوادث تروریستی، به بهانه حفظ انقلاب و بر خلاف قانون و نظر صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی، خود را متولی امور سیاسی دانسته و همچون کمپانی های بزرگ امپریالیستی تسلط بر منابع اقتصادی، هم و غم آنان شده است به نحوی که بعضا از انجام وظایف شرعی و قانونی غافل مانده اند و روز بروز در حال سقوط درسیاه چال تو در توی منافع اقتصادی و بورس بازی و توهم های اینچنینی هستند.