• صفحه اصلی
  • » طنز/موضوع انشاء: علم بهتر است یا گاو...

» انشا

طنز/موضوع انشاء: علم بهتر است یا گاو

حالا خودتان حدس بزنید ماجرای نوشتن انشای دانش آموزان چقدر مهم است که غلامعلی حدادعادل از آن انتقاد کرده است. وقتی ایشان جای این همه آدم می‌توانند کار کنند، طبیعتاً نگرانی شخص‌شان، نگرانی جمعیتی کثیر از مدیران فرهنگی کشور است.