• صفحه اصلی
  • » مسئول انجمن صنفی بافندگان سوزنی تهران: بی‌ثباتی نرخ مواد اولیه، تولید را زیان‌ده ...

» انجمن صنفی بافندگان سوزنی

مسئول انجمن صنفی بافندگان سوزنی تهران: بی‌ثباتی نرخ مواد اولیه، تولید را زیان‌ده كرده است

مسئول انجمن صنفی بافندگان سوزنی تهران و حومه، بی‌ثباتی‌ در قیمت مواد اولیه به تبع عدم ثبات نرخ ارز را عامل ورشکستگی بیش از ۱۰ درصد تولید کنندگان در این صنف دانست و نسبت به افزایش نرخ بیکاری در این حوزه هشدار داد.