• صفحه اصلی
  • » سخنان نماینده دانشجویان در حضور رییس جمهور: آزادی عزیزان در حبس و بزرگان در حصر تحق...

» انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

سخنان نماینده دانشجویان در حضور رییس جمهور: آزادی عزیزان در حبس و بزرگان در حصر تحقق مطالبات مردمی است

خبر مسرت بخش آزادی تنی چند از زندانیان سیاسی نه فقط بعنوان تحقق یک وعده انتخاباتی، بلکه از این حیث حائز اهمیت بود که از شنیده شدن صدای مردم و پیگیری همین خواست آنان توسط مسئولان حکایت می کرد. آزادی سایر عزیزانی که در حبس و بزرگانی که در حصر مانده اند نیز تحقق این وعده مهم و این مطالبه عمومی را به یاری خداوند به اتمام و کمال خواهد رساند.

سیدمحمد خاتمی: فضای امنیتی نادرست از بین برود تا همه بتوانند حرفشان را بزنند

سیدمحمد خاتمی همچنین با بیان اینکه از هیچ کس هم سهم خواهی نداریم؛ می خواهیم کشورمان پیشرفت کند تصریح کرد: درست است که همه از حصر آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی ناراحتیم و بسیاری از عزیزانمان در زندان هستند؛ اما همان زندانی ها در انتخابات شرکت کردند و مردم هم با وجود رنج هایی که کشیده بودند رأی دادند. از خدا می خواهیم که همه عزیزان آزاد شوند.