• صفحه اصلی
  • » احضار دانشجویان به بازداشتگاه اداره اطلاعات / بازداشت دبیر انجمن اسلامی دانشگاه ص...

» انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

احضار دانشجویان به بازداشتگاه اداره اطلاعات / بازداشت دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شیراز

پس از برگزاری برنامه 16 آذر در دانشگاه صنعتی شیراز، 9 نفر از فعالین دانشجویی این دانشگاه به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به «پلاک 100» احضار شدند. طبق آخرین اطلاعات 8 نفر از این فعالین آزاد شده ولی افشین کشتکاری دبیر انجمن اسلامی و از فعالین باسابقه این دانشگاه 3 روز است که در بازداشت به سر می‌برد.

دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز پلمپ شد

“انحلال انجمن اسلامی توسط هیئت نظارت، آنهم بدون ابلاغ هیچ اتهام کتبی به این تشکل و خواستن پاسخ انجمن اسلامی دانشجویان نسبت به اتهامات وارده و تصمیم‌گیری یکباره در مورد انحلال انجمن اسلامی مخالف نص صریح آیین‌نامه‌ی تشکلهای اسلامی بوده و اقدام هیئت نظارت از مرحله تصمیم سازی تا تصمیم‌گیری در مورد انحلال انجمن اسلامی داری تخلفات متعدد قانونی می‌باشد.”