• صفحه اصلی
  • » صادق لاریجانی: نظارت بر رهبري، در قانون اساسي وجود ندارد...

» انتخابات مجلس خبرگان

صادق لاریجانی: نظارت بر رهبري، در قانون اساسي وجود ندارد

مجلس خبرگان رهبري با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و يکصد و يازدهم قانون اساسي داراي وظايف و اختيارات خاصي از جمله تشخيص وجود صفات ضروري در رهبري و بقاي آن است ولي تعبير «نظارت بر رهبري» در قانون اساسي وجود ندارد.

بعد از رحلت امام، خبرگان زیر ساطور شورای نگهبان قرار گرفت

در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفصیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماههای آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هرچه سریعتر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند؛ مصوب کردند که اختیارات را از حوزه‌های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند؛ سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه‌ای آنان قرار دادند.

برگزاری انتخابات هیأت رییسه مجلس خبرگان در اسفندماه

خاتمی درباره احتمال تغییر رییس مجلس خبرگان نیز گفت: این بستگی به آرای اعضای مجلس خبرگان رهبری دارد.