• صفحه اصلی
  • » انباشت کالاهای اساسی در گمرک به دلیل مشکلات تامین ارز...

» انباشت کالاهای اساسی

انباشت کالاهای اساسی در گمرک به دلیل مشکلات تامین ارز

مشکل تامین ارز کالاهای اساسی، ترخیص این کالاها از گمرک را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که با ادامه این روند احتمال کمبود این کالاها در ماه‌های آینده وجود دارد، کماکان که در روزهای اخیر بازار شاهد کاهش عرضه این کالاها بوده‌ است.