» امیر جوادی فر

خیانت به بخشایش نابخشودنی است

امیر آن شهروند بزرگواری بود که فعالیت و اعتراض کرد اما آنقدر به مدنی‌ بودن کارش ایمان داشت که خودش را تسلیم دژخیمان کرد. نماد بزرگواری و اعتماد مردم ایران بود که فکر می‌کرد چه در ملت باشیم چه دولت، ایرانی هستیم و ایرانی‌جماعت لابد گوشت همدیگر را بخورند استخوان همدیگر را دور نمی‌ریزند. او را به حکم فاسدترین و رذل‌ترین مرد تاریخ ایران کشتند. شهادت او برای من اوج فاجعه‌ای است که کسی در مخیله‌اش نمی‌گنجید.

خانواده های شهدای سبز در مراسم سالگرد شهید کریم بیگی: خون فرزندانمان فروشی نیست

این مراسم با حضور خانواده های شهدای سبز سال 88 از جمله خانواده های علی حسن پور، سهراب اعرابی، میثم عبادی، جوادی فر، شهرام فرج زاده، علی صبوری، خانواده ستار بهشتی، برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین با استقبال مناسب مردمی برپا شد.

مادر رامین قهرمانی؛ رای دادگاه شوکه ام کرد

رامین آقازاده قهرمانی، چهارمین قربانی جنایات کهریزک است که پس از آزادی در ۲۷ تیرماه به دلیل شکنجه‌های جسمانی در این بازداشتگاه و وجود لخته‌های خون در سینه‌اش جان سپرد.