• صفحه اصلی
  • » انتقال و بستری امیر اسلامی از وکلای دراویش زندانی در بیمارستان...

» امیر اسلامی

انتقال و بستری امیر اسلامی از وکلای دراویش زندانی در بیمارستان

امیر اسلامی از وکلای زندانی دراویش در بند ۳۵۰ اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شد.