» امام رضا (ع)

تصاویری قدیمی از حرم امام رضا

خدایا آهنگ به درگاهت کردم از وطنم و نور دیدم و طی کردم شهرها را به امید رحمت تو ناامید مکن مرا و باز مدار مرا بدون برآوردن حاجتم و رحم کن رفت و آمد بر سر قبر فرزند برادر رسولت درودهای تو بر او و آل او پدر و مادرم فدای تو باد ای مولای من آمدم به زیارتت و بدرگاه شما وارد شده و پناهنده از آنچه جنایت کردم بر خودم و بار سنگین گناه را بر دوش کشیدم پس شفیع من باش به درگاه خدا روز نداریم و بی چیزیم برای توست نزد خدا مقام پسندیده و تو نزد او آبرومندی

نشانه‌های ایمان در سخنی از امام رضا(ع)

یکی از اموری که در تاریخ زندگی ائمه برجسته و مشهود است این است که آنان بیشتر تحت حکومت ظالمان و غاصبان زیسته اند. آنان همیشه وظیفه داشته اند که حق و حقیقت را برای مردم بیان کنند و البته معمولا از طرف حاکمان ستمگر به فتنه گری متهم بوده و تحت زجر و آزار و فشار و شکنجه و زندان بوده اند. اما روش و سیره ائمه، شکیبایی و استقامت بوده است. این فشارها و زندان ها هزینه حق پرستی است و باید پرداخت شود.

امام رضا(ع)، منادی گفت‌وگو و مناظره

با وجود آن كه مناظره و گفت‌وگو در باب مسایل اعتقادی و فكری و… البته با روش خاص و شرایط اخلاقی خاص آن از روشهای امامان شیعه بوده و به دلیل قوت علمی آن بزرگواران زمینه ساز هدایت مردم بوده است، به نظر می رسد این سنت یا آن گونه كه باید در جامعه ما رواج ندارد و یا در مواقعی كه اجرا می شود، فاقد شرایط لازم آن است.

امام مناظره‌ها

رفتار امام رضا (ع) در آن شرايط دشوار و پر چالش فكري و فرهنگي باعث شد كه پرسش گري و بحث و نظر در حوزه معارف را به رسميت شناختند و توانمندي مكتب اهل بيت در دفاع منطقي و روشن از معارف اسلامي بار ديگر به روشني نمايانده شود و پايگاه عقل و دانش و كاوشگري در مباحث آئين احياء شده و ارتقاء يابد و حيثيت اجتماعي تشيع و پويايي حوزه فرهنگي خراسان و مرجعيت علمي امام در جامعه و محافل علمي بيشتر و بيشتر شود.