• صفحه اصلی
  • » امام جمعه خرمشهر در مراسم دولتی شرکت نکرد...

» امام جمعه خرمشهر

امام جمعه خرمشهر در مراسم دولتی شرکت نکرد

امام جمعه خرمشهر، در اعتراض به حذف سخنراني وي در مراسم روز آزادي خرمشهر، ديروز در اين مراسم كه با حضور رئيس‌جمهور در اين شهر برگزار شد شركت نكرد.