• صفحه اصلی
  • » ناکامی آمریکا در جلب نظر اعراب برای مذاکرات هسته ای...

» اعراب

ناکامی آمریکا در جلب نظر اعراب برای مذاکرات هسته ای

کشور های عربی به درستی دریافته اند که حل مناقشه هسته ای ایران سرآغاز مسیری است که به رفع انزوای سی و هفت ساله ایران در جهان و منطقه می انجامد و به همین دلیل به مخالفت با آن برخاسته اند.

نگرانی اعراب از تحول در روابط تهران-واشنگتن

آسوشیتدپرس نوشت: مقاماتی همچون ملک عبدالله به داشتن توجه کامل واشنگتن به خود و نیز به صدای و لحن آشکار در شکل دادن به سیاست هایشان بر سر ایران خو گرفته اند.