• صفحه اصلی
  • » اعدام عجولانه دو زورگیر در محل خانه هنرمندان...

» اعدام، آسیب های اجتماعی

اعدام عجولانه دو زورگیر در محل خانه هنرمندان

فاصله بسیار اندک بین زمان دستگیری متهمان با اعدام، اگرچه با هدف نشان دادن اقتدار و اراده برخورد پلیس و نهاد قضایی در برابر تخلف های اینچنینی است، اما می تواند نشان دهنده برخورد غیر کارشناسی و سطحی حکومت با اینچنین آسیب های اجتماعی باشد.