• صفحه اصلی
  • » نماهنگی برای ۱۶ زندانی اعتصاب کننده...

» اعتصاب کننده غذا

نماهنگی برای ۱۶ زندانی اعتصاب کننده

نماهنگی برای ۱۶ زندانی اعتصاب کننده

تجمع خانواده های زندانیان سیاسی اعتصاب کننده غذا در مقابل زندان اوین

تجمع خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به ندادن ملاقات به افراد اعتصاب کننده انجام گرفته است.