• صفحه اصلی
  • » اعتراض مجلس به صدور گذرنامه برای اشرار توسط پاکستان...

» اعتراض نمایندگان به انفجار

اعتراض مجلس به صدور گذرنامه برای اشرار توسط پاکستان

نمایندگان خواهان ابلاغ اعتراض ایران به صدور پاسپورت توسط دولت پاکستان برای اشرار از طریق وزارت خارجه شدند.