• صفحه اصلی
  • » انصاری: اجرایی نشدن صحیح هدفمندسازی یارانه‌ها، به اقتصاد کشور لطمه‌ می‌زند...

» اطلاعات آماری خانوار

انصاری: اجرایی نشدن صحیح هدفمندسازی یارانه‌ها، به اقتصاد کشور لطمه‌ می‌زند

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت:” اجرای آزمایشی تنها در حد اصلاح اطلاعات آماری اقتصادی خانوارها معنا دارد که با اجرای قانون فرق دارد و از این طریق اصلاح قیمت ها بدست نمی آید.”