• صفحه اصلی
  • » طرح سبز/ اصل ۲۷ قانون اساسی اردوکشی خیابانی نیست...

» اصل ۱۲۷ قانون اساسی

طرح سبز/ اصل ۲۷ قانون اساسی اردوکشی خیابانی نیست

اصل ۱۲۷ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.