• صفحه اصلی
  • » اصلاح قانون كار به ناآرامی‌های كارگری منجر می‌شود...

» اصلاح قانون كار

اصلاح قانون كار به ناآرامی‌های كارگری منجر می‌شود

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، «لایحه اصلاح قانون کار» را زمینه ساز «حذف کلی قرارداد دائم از بازار کار» عنوان کرد که در ‌‌نهایت منجر به «ناآرامی‌های اجتماعی» می‌شود.