• صفحه اصلی
  • » محکومیت اسماعيل صحابه به چهار سال و نيم حبس تعزيري...

» اسماعیل صحابه

محکومیت اسماعيل صحابه به چهار سال و نيم حبس تعزيري

اسماعيل صحابه، عضو جبهه مشاركت قبلا در مراسم دعاي كميل دستگير و دو ماه زنداني شد كه با قيد وثيقه تا برگزاري دادگاه به طور موقت آزاد بود .