• صفحه اصلی
  • » تحمل مخالف و رواج محبت به جای نفرت، شرط اسلامی بودن نظام...

» اسلامی

تحمل مخالف و رواج محبت به جای نفرت، شرط اسلامی بودن نظام

معجزه پیامبر(ص) این بود که جمعیت و ملتی را که در میان آنان نفرت و خشونت حرف اول را می زد، به ملتی تبدیل کرد که دوستی و برادری در میانشان حکمفرما بود. معیار اسلامی بودن نظام، این است که ببینیم چه میزان توانسته است محبت و دوستی در جامعه ایجاد کند.

آیا حقوق بشر اسلامی ممکن است؟

متاسفانه بحث انتقاد از حاكمان و آزادي عقيده و انديشه در كتاب‌هاي فقهي ما به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفت. اگر بحث كرامت انساني و آزادي‌هاي مسلم او در فقه مورد بحث قرار مي‌گرفت در اين روزگار فاصله ما با حقوق بشر كمتر بود و مي‌توانستيم در دنيا حقوق بشري را كه بر مبناي دين باشد عرضه كنيم و هيچ وحشت و نگراني نسبت به حقوق بشر نداشته باشيم.

یک نماینده مجلس: ريشه واردات 70 درصدي در رانت‌هاي سياسي است

نماینده ساوه گفت:”تا مادامي كه مجلس جاي واردات و صادرات كشور را تغيير ندهد، اقتصاد كشور پويا نمي‌شود.”

نائب رئیس کمیسیون اصل90: مصوبات دولت بدون تایید مجلس، ضمانت اجرایی ندارد

حسین اسلامی گفت: دولت حق ندارد، مصوبات را بدون اجازه مجلس به مرحله اجرا و ابلاغ برساند.