• صفحه اصلی
  • » مجلس واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را تصویب کرد...

» استقلال و پرسپولیس

مجلس واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را تصویب کرد

بر این اساس49 درصد واگذاری ها به هواداران و51 درصد واگذاری نیز به بخش خصوصی که اهلیت و قابلیت آنها به تایید وزارت ورزش و جوانان رسیده باشد واگذار می شود.