• صفحه اصلی
  • » سکوت معاون هنری وزیر ارشاد درباره تخریب خانه بنان...

» استاد بنان

سکوت معاون هنری وزیر ارشاد درباره تخریب خانه بنان

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی تخریب خانه استاد آواز موسیقی ایران هنوز واکنشی نشان نداده و تماس‌های مکرر مهر برای ارتباط با وی بی‌نتیجه مانده است.