• صفحه اصلی
  • » یک نماینده مجلس خبرداد: سئوال مجلس از وزیر نفت درباره اساسنامه شرکت نفت...

» اساسنامه شرکت ملی نفت

یک نماینده مجلس خبرداد: سئوال مجلس از وزیر نفت درباره اساسنامه شرکت نفت

عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس ادامه داد: با این تاخیر دولت دیگر به نظر می رسد در هفته کاری مجلس پس از تعطیلات یا گزارش کمیسیون اصل نود درباره عدم ارائه اساسنامه قرائت می شود و در کنار آن از وزیر نفت سئوال می شود و او باید با حضور در مجلس به نمایندگان توضیح دهد که این تاخیر و بدقولی به چه دلیل است؟