• صفحه اصلی
  • » اسرائیل برای نخستین بار از زمان آتش بس، به نوار غزه حمله کرد...

» ارتش اسرائیل

اسرائیل برای نخستین بار از زمان آتش بس، به نوار غزه حمله کرد

گروه فلسطینی حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، می گوید که هواپیماهای اسرائیلی زمین های نزدیک به مرز با اسرائیل را بمباران کردند اما به کسی آسیبی نرسیده است.