• صفحه اصلی
  • » تصمیمات دولت، شرایط را سخت کرده است...

» ادغام وزارتخانه ها

تصمیمات دولت، شرایط را سخت کرده است

دولت زمانی که می‌خواهد کسی را برکنار یا عزل کند، باید به مصالح توجه ‌کند. اگر به اوضاع نگاه کنیم متوجه می‌شویم همین تصمیمات است که اوضاع را سخت کرده است. نمود عینی این تصمیمات به روشنی مشخص است و لمس می‌شود.