• صفحه اصلی
  • » زیباكلام: درگیری بر سر زبان بی‌ادبانه نیست، این شروع یک اختلاف عمیق تر است...

» ادبیات مسئولان

زیباكلام: درگیری بر سر زبان بی‌ادبانه نیست، این شروع یک اختلاف عمیق تر است

زیباکلام گفت:ادعاهایی از این دست بیشتر به بازی با كلمات و تعارف شبیه است و من را به یاد مباحث رایج در دهه هفتاد یعنی زمان ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی می‌اندازد.

ترابی: مسئولان از ادبیاتی که موجب وهن کشورمان است استفاده نکنند

عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد:« اینکه ادبیاتی به کار ببرند که نه در عرف دیپلماتیک شناخته شده باشد نه در عرف بین‌المللی موجب می‌شود که همه به ما بگویند شما حکومتی هستند که مسئولانتان این کلمات را به کار می‌برند.»