• صفحه اصلی
  • » پیام تسلیت سیدمحمد خاتمی به فرزند احمد صدر حاج سیدجوادی...

» احمد صدر حاج سیدجوادی

پیام تسلیت سیدمحمد خاتمی به فرزند احمد صدر حاج سیدجوادی

او از مومنان دلیری بود که در دوران ستم شاهی همواره به دفاع از آزادی و آزادگان برخاست و هزینه های آن را نیز با دلی گشاده پرداخت و با تکیه بر ایمان استوار و دانش و تجربه کارساز خود هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت های شخصی نکرد و نیز پس از پیروزی انقلاب در کنار شخصیت والاقدر حضرت آقای مهندس بازرگان – که روانش شاد باد! – در خدمت به جمهوری اسلامی و پاسداشت حق و حرمت مردم بود ، رویّه ای که تا آخر عمر آن را ادامه داد.