• صفحه اصلی
  • » احضار احمد جلالی‌فراهانی، روزنامه نگار به دادسرای اوین...

» احمد جلالی فراهانی

احضار احمد جلالی‌فراهانی، روزنامه نگار به دادسرای اوین

طی هفته گذشته، کفیل احمد جلالی فراهانی به دادسرای اوین احضار و به دلیل غیبت وی با جریمه سنگین مالی از سوی بازپرس پرونده مکفلش روبرو گردید.