• صفحه اصلی
  • » کهریزک و مرتضوی، طشت رسوایی احمدی‌نژاد...

» احمدی نژاد، فاضل لاریجانی، سعید مرتضوی

کهریزک و مرتضوی، طشت رسوایی احمدی‌نژاد

سعید مرتضوی دردانه احمدی نژاد در بی سابقه ترین رفتار این تهدید احمدی نژاد را عملیاتی کرد. جنایت کهریزک که نماد سرکوب مخالفان رییس دولت دهم است، در کنار غارت بیت المال و ویرانگری اقتصاد کشور، بخشی از کارنامه سیاه محمود احمدی نژاد است. افکار عمومی با هوشمندی باید به عنوان یک مطالبه ملی از حاکمیت بخواهد که پای احمدی نژاد به این محاکمه کشیده شود. هرگز اجازه ندهیم که فجایع کهریزک و … منحصر به سعید مرتضوی شود

متن كامل روخوانی احمدی‌نژاد از گفتگوی سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی

این فیلم اگرچه در صورت صحت، نکات تکان دهنده ای دارد اما اگر بدون اطلاع و اجازه افراد حاضر در آن گرفته شده و منتشر باشد عملی غیر اخلاقی و مجرمانه محسوب می شود، به خصوص که احمدی نژاد سابقه سیاهی در “بگم بگم” از خودش به جا گذاشته است. البته امروز فاضل لاریجانی مدعی شکایت از احمدی نژاد و سعید مرتضوی شد که شاید با توجه به نسبت او با روسای قوای مقننه و قضائیه، شکایت او به سرنوشت شکایت دیگرانی که پیش از این مورد آبروریزی های مشابه و اغلب دروغ شدند، دچار نشود.