• صفحه اصلی
  • » تیغ بُرّای قانون و اقتصاد ناسالم...

» احتلاس بزرگ

تیغ بُرّای قانون و اقتصاد ناسالم

اگر به سابقه چنین احکام سنگینی درباره سایر جرائم مثلا جرائم مربوط به مواد مخدر یا قتل توجه کنیم، مشاهده می‌شود باوجود صدور احکام سنگین برای قاچاقچیان موادمخدر که میزان مجازات اعدام را در کشور ما بالا برده مطرح کرده است و یا صدور حکم اعدام و قصاص مشاهده می‌شود تشدید مجازات تاثیری در کاهش جرائمی که مجازات‌های سنگین دارد نداشته است، به همین جهت اکنون که این مجازات‌های سنگین به متهمان داده شد جای آن دارد که قوه‌قضاییه کشور براساس وظیفه‌ای که قانون‌اساسی در اصل 156 برای این قوه تعیین کرده است اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و به تبع آن اصلاح مجرمان را به عمل آورد.