• صفحه اصلی
  • » انتقادات نمایندگان درباره قانون گریزی و ضعف در نظارت...

» احترام به قانوون

انتقادات نمایندگان درباره قانون گریزی و ضعف در نظارت

نارکارآمدی سیستم اداری کشور موجب شده سیل درخواست های مردمی به سوی نمایندگان ارائه شود و آنان هم برای آنکه جایگاه خود را در میان رای دهندگان از دست ندهند به نحوی تلاش می کنند این درخواست ها را اجابت کنند.