• صفحه اصلی
  • » پایان نهادهای موازی؛ انحلال دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها...

» اجلاس سران غیر متعهدها

پایان نهادهای موازی؛ انحلال دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها

طی یک ماه گذشته و به منظور پایان دادن به نهادهای موازی در سیاست خارجی، پس از آنکه معاونت بین الملل ریاست جمهوری منحل شد، حسن روحانی حکم به تعطیلی دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها داد.

نامه سفیران سبز امید خطاب به مرسی: در سفر به تهران جویای وضعیت رهبران جنبش سبز شوید

سرنوشت دیکتاتورهایی که به رای مردمشان پشت کردند را به آنها یادآور شوید و از آنها بخواهید که بجای تکیه کردن بر نهاد‌های نظامی برای اداره کشور، گوش به حمایت‌های مردمی فرا دهند. این اقدام شما میتواند گامی در جهت پیوند بیشتر مردم کشورهای منطقه باشد.