• صفحه اصلی
  • » هیات مدیره اتحادیه مرغداران: تخم مرغ۵۰۰ تومان گران شد...

» اتحادیه مرغداران تخم گذار

هیات مدیره اتحادیه مرغداران: تخم مرغ۵۰۰ تومان گران شد

ریس هیات مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار از افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت تخم مرغ طی هفته گذشته خبر داد.