• صفحه اصلی
  • » دکترجلالی: از نظر اتحادیه جهانی مخابرات، ایران اینترنت ندارد...

» اتحادیه جهانی مخابرات

دکترجلالی: از نظر اتحادیه جهانی مخابرات، ایران اینترنت ندارد

دکتر جلالی گفت: “از نظر اتحادیه جهانی مخابرات، ایران اینترنت ندارد و ضریب نفوذ اینترنت در ایران زیر یک درصد است.”