• صفحه اصلی
  • » سبزهای گمنام / تایید سه سال حبس برای ابوالفضل قاسمی...

» ابوالفضل قاسمی

سبزهای گمنام / تایید سه سال حبس برای ابوالفضل قاسمی

چندی پیش قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او را به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام،تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری به تحمل سه سال حبس محکوم کرد و پرونده اش در مرحله تجدید نظر در شعبه 54 دادگاه انقلاب تایید شد.