• صفحه اصلی
  • » بجای فاز دوم هدفمندی، به داد بیکاران برسید...

» ابراهیم رزاقی

بجای فاز دوم هدفمندی، به داد بیکاران برسید

اجرای فاز دوم گسیختگی شدیدی ایجاد می کند که هیچکس نمی تواند آن را جمع کند. به خصوص اینکه فاز اول لطمات زیادی را بر پیکره اقتصاد وارد آورد. احمدی نژاد از اعتماد مردم به نظام هزینه می کند و کارهایش را اجرایی می کند. این دولت می توانست با آن درآمدهای بسیار بالای نفتی ۳۸ میلیون شغل ایجاد کند. کدام کشور در دنیا وجود دارد که به این صورت به مردم یارانه می دهد. این عدالت آقایان است؟ متاسفانه جوری صحبت می کنند که گویی همه دردها را فهمیده اند.

استاد اقتصاد: مردم اقتصاد پویا می‌خواهند نه صدقه/ شیوه پرداخت یارانه توهین به مردم است

اگر صدقه دادن به مردم که اسمش را یارانه نقدی گذاشته اند به عنوان بهبود درآمد مردم در نظر گرفته شود بله بهبود پیدا کرده است! اما این بهبودی ظاهری و موقتی است. زیرا تورم حاصل از این یارانه بهبود ظاهری را از بین می برد و درآمد طبقات پایین را خنثی خواهد کرد. بسیاری از آمارها که توسط اتحادیه صنایع مختلف منتشر شده نشان می دهد که بسیاری از کارخانه ها تنها یک سوم تا یک چهارم ظرفیت خود کار می کنند. مخصوصا صنایعی که اکثریت صنایع ایران را تشکیل می دهند و مربوط به مواد غذایی است .قرار بود با اجرای هدفمندی یارانه ها، به بخش تولید یارانه تعلق گیرد که عملی نشد و تولید کنندگان زیر بار واردات ارزان قیمت دچار آسیب شدند.