• صفحه اصلی
  • » انتخابات پزشکان مهندسی می شود: انتصاب منتخبان حکومت در یک نهاد مدنی...

» ائتلاف سپید

انتخابات پزشکان مهندسی می شود: انتصاب منتخبان حکومت در یک نهاد مدنی

فردا انتخاباتی برگزار می شود که به دلیل رد صلاحیت ها، مهندسی انتخابات و آراء و دخالت نهادهای حکومتی، نهایتا به نتیجه ای که منافع حوزه سلامت عمومی جامعه و تقویت جایگاه مدنی پزشکان را تامین کند، منجر نخواهد شد و روند تضعیف نهادهای مدنی در حاکمیتی که از هر تشکل غیر وابسته هراس دارد، ادامه می یابد.