• صفحه اصلی
  • » تعدادی از دانشجویان در سال‌گرد انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازداشت شدند...

» آپتین پگاه

تعدادی از دانشجویان در سال‌گرد انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازداشت شدند

آپتین پگاه و بابک غیاثی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه و همچنین فرنوش رزقی دانشجوی دانشگاه تهران و کوروش جنتی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند.