• صفحه اصلی
  • » چالش دولت يازدهم و آمارهاي تاريك و گنگ احمدی نژاد...

» آمار سازی

چالش دولت يازدهم و آمارهاي تاريك و گنگ احمدی نژاد

مجموعه گزارش‌هايي كه دولتمردان از شرايط اقتصادي ارائه مي‌دهند همچنان با واقعيت‌هايي كه بدنه جامعه و ناظران از نزديك با آن مواجه هستند در تناقض است و همين ناهمخواني بين گزارش‌هاي رسمي و مشاهدات عيني، اين موضوع را براي چندمين بار در فضاي رسانه‌اي و كارشناسي مطرح ساخته كه گزارش‌هاي رسمي دولت تا چه حد مي‌تواند گوياي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران تلقي شود.