• صفحه اصلی
  • » آمارهای دوگانه از ایجاد اشتغال در دوره احمدی نژاد؛ وزیرکار: هفت میلیون، مرکز آمار ...

» آمار اشتغال

آمارهای دوگانه از ایجاد اشتغال در دوره احمدی نژاد؛ وزیرکار: هفت میلیون، مرکز آمار ایران: چهارصد هزار!‎

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی آمار داده که طی 8 سال اخیر 7میلیون شغل ایجاد شده که طبق آمارهای مرکز آمار ایران طی سال‌های 85 تا 91 تنها 400 هزار نفر به شاغلان کشور افزوده شده است. مقایسه این 2 آمار حاکی از ریزش 6 میلیون و 600 هزار شغل طی این سال‌هاست که بخش اندکی از آن مربوط به بازنشسته‌ شدن افراد است. این در حالی است که طبق آخرین آمارها اکنون کل جمعیت بازنشسته‌های کشور کمتر از یک میلیون نفر است.